Virksomhedsprojekter

Kemi i Kredsløb tilbyder danske virksomheder hjælp til at substituere problematiske kemikalier. Formålet er at give virksomheder gode forudsætninger for at vælge holdbare løsninger til substitution af problematiske kemikalier.

Virksomheder kan få hjælp til at identificere og afprøve udviklingsforløb med alternative stoffer samt til at vurdere sundheds- og miljømæssige profiler af alternative stoffer. Desuden tilbyder partnerskabet hjælp til at analysere og vurdere den økonomiske effekt af at substituere et eller flere kemikalier.

Kemi i Kredsløb har tilknyttet et videnskabeligt panel, crowdsourcingpanelet, der kan forespørges om ideer til løsningsmuligheder.

Rammerne for virksomhedsprojekter er følgende:

  • Det forventede samlede budget er 1.000.000-2.000.000 DKK
  • Virksomheden skal bidrage med min. 50 % af budgettet i form af in-kind-finansiering (arbejdstid)
  • Kemi i Kredsløb (KiK) stiller konsulentydelser til rådighed svarende til maksimalt 50 % af budgettet
  • Projekter ansøges som Miljøstyrelsens MUDP-projekter, og skal godkendes af KiK’s Advisory Board og Miljøstyrelsen før bevilling.