Til virksomheder

Virksomheder kan gennem partnerskabet søge støtte til innovative udviklingsaktiviteter med henblik på reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Du kan kontakte os ved at udfylde formularen her:  Skriv til os.

Der er afsat 5,75 mio kr. til at yde støtte til virksomhedsprojekter i perioden 2015-2018.

Kemi i Kredsløb kan hjælpe din virksomhed i processen for at reducere problematiske stoffer. Vi hjælper dig med at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Indeholder dit produkt kemiske stoffer, der kan være problematiske for miljø eller mennesker?
  • Mangler du hjælp til at finde og skifte til et alternativ?
  • Hvad betyder et skift for din produktion og hvilken værdi kan det have?

Ressourceplatform

Vi  udvikler vejledninger, databaser, forretningsmodeller, online-undervisningsmoduler og beslutningstræ. Dem vil du kunne finde på vores ressourceplatform efterhånden, som udviklingen skrider fremad.