TEMADAG

Den 30. oktober 2018

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

NYE VÆRKTØJER TIL PRODUKTUDVIKLING

 

Målgruppe: Temadagen henvender sig til dig, som arbejder med produktudvikling og/eller har interesse i polymerer, formulering og kemisk/fysisk karakterisering. Konkrete cases vil på dagen tage udgangspunkt i maling-, lak- og limindustrien og relaterede områder.

Arrangør:  Kemi i Kredsløb, Danmarks Farve- og Limindustri, Innovationsnetværk for Miljøteknologi og Teknologisk Institut

Gebyr: 200 DKK inkl. forplejning

Tilmelding: elektronisk tilmelding her, senest den 23. oktober.

PROGRAM:

9.30-10.00Registrering, morgenbrød og networking

10.00-10.10Velkomst

10.10-10.35Udvikling af naturlig træpleje, v. Jørgen Møller Nielsen, WOCA Denmark

  • Muligheder og udfordringer i udvikling af nye, vandbaserede overfladebehandlingsprodukter

10.35-11.00Et nyttigt formuleringsværktøj til at substituere solventer, v. Poul Erik Stenfeldt,  Resino Trykfarver og Lars H. Jepsen, Teknologisk Institut

  • En gennemgang af værktøjet ’Hansens Opløselighedsparametre i praksis’

11.00-11.30Kaffe og networking

11.30-12.00Udvikling af lim set ud fra et cirkulær økonomisk perspektiv, v. Erik Andersen, Dana Lim

  • Præsentation af muligheder og konkrete cases

12.00-12.25Ramanspektroskopi – værdiskabende målinger af overfladebehandlinger, v. Simon Frølich, Teknologisk Institut

  • Case: God indtrængning
  • Case: Valg af hærder i et polymersystem

12.25-13.10Frokost og networking

13.10-13.30Meddeles senere

13.30-13.553D–visualisering af produkter ved brug af CT-scanning, v. Morten Bormann Nielsen, Teknologisk Institut

  • Baggrundsteori
  • Gennemgang af konkrete cases

13.55-14.55Demonstration og diskussion af specifikt udstyr i laboratoriet

  • Ramanspektrometer
  • Reometer
  • Kontrolleret afdampning i klimakammer

14.55-15.00Opsamling

15.00Tak for i dag