Partnere

Teknologisk Institut (TI) er projektleder på partnerskabet og vil bidrage med stærke kemifaglige kompetencer, veludstyrede laboratorier og solid erfaring med at adressere de kemitekniske udfordringer, der er relateret til substitution af problematiske, kemiske stoffer. TI er desuden stærk inden for genanvendelse af ressourcer.

TI er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som GTS-institut.

Læs mere

————————————————————————————————————————

DHI er førende i Danmark og internationalt inden for miljø- og sundhedsvurderinger og den tilhørende regulering af kemiske stoffer og vil bidrage med sin ekspertise i området. DHI råder over et økotoksikologiske laboratorium og har desuden erfaring med udvikling og styring af interaktive, virtuelle fora og e-læringskurser.

DHI er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som GTS-institut.

Læs mere

————————————————————————————————————————

Risk & Policy Analysts Ltd.(RPA) er en engelsk konsulentvirksomhed, der er førende i Europa inden for kemikalieregulering, økonomiske analyser og forretningsmodeller. RPA vil bidrage til partnerskabet med at udvikle vejledninger og understøttende regneark eller andre værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at identificere passende forretningsmodeller og med at vurdere den økonomiske gennemførlighed af en substitution.

Læs mere

————————————————————————————————————————

Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed. Instituttets forskning om miljø og sundhed belyser miljøfaktorernes betydning for sundheden ved at analysere interaktioner mellem genetiske faktorer og miljøfaktorer for især fostre, børn og gamle.

Læs mere

————————————————————————————————————————

Research Institute of Sweden (RISE) er en svensk førende internationale institut med internationalt anerkendt ekspertise i overfladekemi.

Læs mere

————————————————————————————————————————

Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet leverer forskning på et højt internationalt niveau og er i front med udviklingen af ny viden og teknologibaserede løsninger. Instituttet danner ramme om et stærkt anvendelsesorienteret videnmiljø med tætte relationer til industrien og med fokus på værdiskabelse i samfundet. Instituttet arbejder for at bringe højt specialiseret viden i anvendelse og forsøger systematisk at skabe og synliggøre et attraktivt kommercialiseringspotentiale knyttet til forskningen.

Læs mere