Advisory Board

Advisory Board skal sikre, at de aktiviteter, der igangsættes i partnerskabet, er realistiske og målrettede i forhold til partnerskabets overordnede formål.

Advisory Board består af formanden, seks medlemmer og medlemssuppleanter, der alle udpeges af Miljøstyrelsen for en periode af to år.

Advisory Board 2017-2018:

Formand: Jes Faltum (Lego)

Medlemmer:

  • Jacob L. Zeuthen  (Dansk Erhverv)
  • Karin Klitgaard (Dansk Industri)
  • Lone Mikkelsen (Det Økologiske Råd)
  • Jesper Lund-Larsen (LO)
  • Finn Pedersen (Miljøstyrelsen)

Medlemssuppleanter:

  • Malene Møhl (Det Økologiske Råd)