Om os

Om os

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter. Bæredygtighed og miljøvenlighed er i stigende grad en konkurrenceparameter globalt set og reduktionen af problematiske kemiske stoffer vil understøtte virksomheders tradition for at levere kvalitetsprodukter produceret under hensyn til miljø og sundhed. Desuden forventes der, at produktionsvirksomheder vil spare store beløb ved at genbruge materialer.


Miljø- og sundhedsmæssige profil for produkter og processer bliver i stadig højere grad en konkurrenceparameter. Samtidig giver globale værdikæder udfordringer for virksomhederne mht. gennemsigtighed og detaljeret viden om produktsammensætning og produktionsforhold.

Disse trends medfører samlet et behov for, at danske virksomheder udfaser problematiske kemikalier. Dette kræver ofte innovation i hele værdikæden. En succesfuld substitution af et problematisk stof kan kun gennemføres effektivt, hvis der er adgang til brugbare værktøjer og metoder inden for flere forskellige faglige discipliner. Sådanne værktøjer findes ikke i dag som et tilbud målrettet små og mellemstore virksomheder i en integreret og let tilgængelig form.

Partnerskabets overordnede målsætninger er at:

  • Skabe miljø- og ressourcemæssig effekt i danske virksomheder gennem generiske værktøjer, metoder og serviceydelser, der adresserer både de miljø- og sundhedsmæssige aspekter, de tekniske udfordringer samt de økonomiske konsekvenser ved substitution;
  • Skabe forudsætninger for udvikling af nye produkter med reduceret indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og demonstrere den forventede miljø- og sundhedsmæssige effekt. Dette gøres i konkrete innovative projekter med inddragelse af relevante faglige kompetencer fra universitetsmiljøerne og brug af crowdsourcing;
  • Udbrede kendskabet til de udviklede værktøjer og metoder, nye løsninger og best practices gennem en stærk kommunikations- og formidlingsindsats. Indsatsen styrkes gennem en interaktiv webbaseret portal med beslutningstræ, diskussionsfora og online-undervisningsmoduler;

Sikre den fortsatte eksistens af partnerskabet efter bevillingens udløb ved at opbygge en bæredygtig forretningsmodel.

Download vores brochure KemiIKredsløb.