Gennemførlighedsundersøgelser

Kemi i Kredsløb ønsker at imødekomme små- og mellemstore virksomheders behov for assistance i forbindelse med opstart af et substitutionsforløb.

Kemi i Kredsløb opretter derfor en ny støttemulighed, som har til formål at hjælpe primært små- og mellemstore virksomheder godt i gang med et substitutionsforløb. Denne støttemulighed, en gennemførlighedsundersøgelse, vil primært bestå i rådgivning og vejledning i den indledende fase af et substitutionsforløb.

Virksomhederne får gennem denne støttemulighed de rette forudsætninger for optimalt at udnytte partnerskabets crowdsourcingpanel til gennemførelse af et fuldt substitutionsforløb.

Støttemuligheden er opbygget på følgende måde:

  • Det samlede budget kan ikke overstige kr. 100.000.
  • Virksomheden skal bidrage med min. 50 % af budgettet i form af in-kind-finansiering (arbejdstid).
  • Kemi i Kredsløb stiller konsulentydelser til rådighed svarende til maksimalt 50 % af budgettet.
  • Projekter ansøges ved en en-sides ansøgning, som beskriver substitutionsproblemstillingen.