Gratis webinar den 11. september

Posted · Add Comment

Kemi i Kredsløb afholder et gratis webinar om, hvordan substitution af farlige kemikalier kan bidrage til cirkulær økonomi. Webinaret er også relevant for virksomheder, har andre udfordringer end farlige kemikalier, fx i produktionsprocessen eller leverandørleddet, eller som ønsker at vide mere om hvordan man udfører en socioøkonomisk analyse. Webinaret er gratis og bliver afholdt på […]

Substitution af solventer i trykfarver afsluttet med lovende resultater

Posted · Add Comment

Formålet med projektet ’Substitution af solventer i trykfarver’ var at gøre Resino Trykfarvers produkter mere sundheds- og miljøvenlige. Målet var at substituere udvalgte solventer, der anvendes til at opløse bindemidler i trykfarver. Verdensførende inden for udvikling af trykfarver Resino Trykfarver A/S er en dansk virksomhed, som er verdensførende inden for udvikling af trykfarver til tryk […]

Temamødet om substitution af problematiske stoffer i artikler gennem leverandørstyring er udskydt

Posted · Add Comment

Efter sidste års store succes, afholder vi temamøde i København den 10. september, hvor vi sætter fokus på håndtering og substitution af problematiske stoffer i leverandørkæden. Sidste år måtte vi desværre afvise nogle deltagere, grundet den store interesse. Så husk at reservere dagen og følg med i nyhederne og under events på hjemmesiden.

Ny limteknologi kan lave superlim uden epoxy

Posted · Add Comment

Partnerskabet Kemi i Kredsløb arbejder sammen med iværksættervirksomheden RadiSurf om at skabe fremtidens superlim, som kan lime metal og plast uden epoxy og andre giftige stoffer. Lim, der i dag bruges for at få en meget stærk vedhæftning mellem metal og plastik, er ofte baseret bl.a. på sundheds- og miljøskadelige epoxy- eller cyanoakrylatforbindelser. Nu hjælper […]

Virksomhedsprojekter – Substitution af tin-katalysator i bundmaling

Posted · Add Comment

Hempel A/S arbejder sammen med Kemi i Kredsløb i projektet ”substitution af tin-katalysator i bundmaling”. Hempel er en global og markedsførende malingsleverandør inden for blandt andet silikone-baseret bundmaling til skibe. Bundmaling anvendes på maritime fartøjer for at reducere begroningen i form af alger og rurer på den del af skibet, som ligger under vandoverfladen. Vækst […]

Konference om virksomheders erfaringer med substitution af problematiske kemiske stoffer

Posted · Add Comment

Miljøstyrelsen, MUDP og Kemi i Kredsløb afholder en konference med fokus på at dele erfaringer med substitution. Kom og hør bl.a. om, hvordan andre virksomheder arbejder med substitution – med virksomhedernes egne ord: Hvorfor substituere? Hvilke overvejelser har været vigtige? Hvordan griber vi det an? Hvad er udbyttet og ikke mindst sideeffekterne af arbejdet? Er der […]