Substitution af solventer i trykfarver afsluttet med lovende resultater

Posted · Add Comment

Formålet med projektet ’Substitution af solventer i trykfarver’ var at gøre Resino Trykfarvers produkter mere sundheds- og miljøvenlige. Målet var at substituere udvalgte solventer, der anvendes til at opløse bindemidler i trykfarver.

Verdensførende inden for udvikling af trykfarver

Resino Trykfarver A/S er en dansk virksomhed, som er verdensførende inden for udvikling af trykfarver til tryk på bl.a. pølseskind og hygiejneprodukter samt anden fleksibel fødevareemballage.

Virksomheden har gennem mange år satset på innovativ produktudvikling og ønsker at have en stærk miljø- og sundhedsprofil på alle sine produkter.

Til fremstillingen af trykfarver anvendes organiske solventer, der har til formål at opløse bindemidler i farverne. Nogle af disse solventer er flygtige og kan være sundhedsskadelige. Derfor har Resino i tæt samarbejde med partnere fra Kemi i Kredsløb arbejdet på at løse denne problemstilling.

Interessante løsninger til drilske problemer

Til at identificere alternative solventer med ønskede tekniske egenskaber blev softwaret Hansen Solubility Parameters in Practice anvendt. Programmet viste overbevisende sammenhæng mellem teori og praksis, og anses derfor for at være et værdifuldt værktøj til at identificere alternative solventer. Identifikationsprocessen går hurtigere, og der kan spares mange arbejdstimer sammenlignet med traditionel trial and error-baserede tilgange.

De alternative solventer med bedre miljø- og sundhedsprofil blev testet i laboratoriet hos Resino, hvor bl.a. solventerne cyklopentylmethylether (CPME) og dimethylcarbonat viste lovende egenskaber. Ved projektets afslutning var alle in-house tests evalueret. Næste skridt er at forhandle en favorabel aftale med leverandører i forhold til kvalitet og pris af de nye solventer.

 

Poul Erik Stenfeldt, der er ansvarlig for udviklingen af vand- og solventbaserede trykfarver hos Resino, udtaler: ”Det har været enormt lærerigt at deltage i dette projekt. Vi har fået nye værktøjer i værktøjskassen til brug i vores daglige udviklingsarbejde, og der er identificeret interessante løsninger til nogle problemer, som har drillet os i flere år”.

Lars H. Jepsen fra Teknologisk Institut, som har været projektleder på projektet, supplerer: “Det har været en fornøjelse at samarbejde med Resino, som besidder en enorm viden og erfaring, og som samtidig har været klar på at teste alternative ideer”.

 

Deltagere:

Resino Trykfarver A/S

Teknologisk Institut

DHI

RISE – Research Institute of Sweden