Temamødet om substitution af problematiske stoffer i artikler gennem leverandørstyring er udskydt

Posted · Add Comment

Efter sidste års store succes, afholder vi temamøde i København den 10. september, hvor vi sætter fokus på håndtering og substitution af problematiske stoffer i leverandørkæden.
Sidste år måtte vi desværre afvise nogle deltagere, grundet den store interesse. Så husk at reservere dagen og følg med i nyhederne og under events på hjemmesiden.