Virksomhedsprojekter – Substitution af tin-katalysator i bundmaling

Posted · Add Comment

Hempel A/S arbejder sammen med Kemi i Kredsløb i projektet ”substitution af tin-katalysator i bundmaling”. Hempel er en global og markedsførende malingsleverandør inden for blandt andet silikone-baseret bundmaling til skibe. Bundmaling anvendes på maritime fartøjer for at reducere begroningen i form af alger og rurer på den del af skibet, som ligger under vandoverfladen. Vækst af mikroorganismer under vandlinjen øger skibets vandmodstand, hvilket medfører øget forbrug af brændstof. Det har stor økonomisk og miljømæssig betydning for skibsfarten.

I dag anvendes hovedsageligt en konventionel selvpolerende maling, der kan give anledning til udledning af biocid til vandmiljøet. Alternativt kan mindre miljøbelastende silikone-maling anvendes, som i sig selv har en afvisende effekt over for vækst af mikroorganismer. Udskiftning til den mindre miljøbelastende silikonemaling er begrænset, da silikonemalingen indeholder små mængder tin-katalysatorer, der giver en uønsket mærkning.

Formålet med projektet er derfor at erstatte tin-katalysatorer, der i dag anvendes til hærdning af silikone-baseret bundmaling. I projektet vil udfasningen af tin-katalysatorer opnås ved at identificere og teste alternative og effektive katalysatorer, der er mindre miljøbelastende end de nuværende tin-baserede. Ligeledes vil der blive arbejdet på et silikone-baseret polymersystem, hvor katalysatorer helt kan udelades.