Substitution hos italienske håndværkere – en succeshistorie

Posted · Add Comment

Murano er en ø i norditalien som er berømt for dets kunsterisk glas, der bliver produceret af små virksomheder og håndværkere. I 2012 stod disse virksomheder overfor en afgørende beslutning, da en af de vigtigste ingredienser i deres produktion – arsentrioksid – kom på godkendelseslisten (REACH, bilag XIV) og ikke måtte bruges længere efter maj 2015 (solnedgangsdato). De måtte nemlig vælge mellem at ansøge om godkendelse af deres anvendelse eller at substituere. De gik efter substitution.

I dag har alle glasproducenter på Murano enten skiftet til et alternativ stof eller ændret produktionsprocessen, så de ikke længere behøver at anvende arsentrioksid.

Det har resulteret i en bedre luftkvalitet på Murano med et fald af arsen i luften fra 200 nanogram/m3 i 2014 til 4 nanogram/m3 efter arsentrioxids solnedgangsdato. EU-grænseværdi for arsen i luften er 6 nanogram/m3.

Du kan læse mere om historien på ECHA’s hjemmeside.