ECHAs spørgeskema om substitution

Posted · Add Comment

ECHA inviterer virksomheder og konsulenter til at deltage i en undersøgelse om substitution af farlige kemikalier. Formålet er at få en indsigt i virksomhedernes nuværende kapacitet til at substituere farlige stoffer og at afgøre virksomhedernes kapacitetsopbygningsbehov.

Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med EC DG Environment, Massachusetts Lowell Universitet og Risk & Policy Analysts Ltd (RPA) og kører til og med d. 29. april 2016. Det findes i to varianter:

Spørgekema for virksomheder

Spørgekema for konsulenter