Første crowdsourcing-input på industrielle problemstillinger

Posted · Add Comment

Partnerskabets crowdsourcingpanel består af anerkendte forskere inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab, sundhed, miljø og økonomi. Formålet med panelet er at præsentere forskere for industrielle problemstillinger inden for partnerskabets virke og ved hjælp af deres viden komme en innovativ løsning på problemet nærmere. Den første problemstilling er nu præsenteret for panelet og tilbagemeldinger vil behandles i den kommende periode sammen med virksomheden. Endnu en problemstilling forventes sendt til crowdsourcingpanelet kort efter sommerferien. Læs mere om crowdsourcingpanelet (indsæt link: http://www.kemiikredsloeb.com/mod/data/view.php?d=3) eller tag kontakt til partnerskabet, hvis du har en problemstilling, som du gerne vil præsentere for panelet.