I forbindelse med substitution af et problematiske stof er det afgørende for virksomheden, at produktets tekniske egenskaber ikke forringes ved substitution.

Virksomheden har et indgående kendskab til et produkts tekniske egenskaber, men for at sikre funktionaliteten kan der opstå behov for særlige analyser og test i forbindelse med substitutionsprocessen.

Kemi i Kredsløb giver her en række eksempler på forskellige analyser og testparametre, som kunne være relevante til evaluering af fire produktgruppers tekniske egnethed efter en substitution: