• Viden til virksomheder Partnerskabet stiller ekspertviden til rådighed om miljø og sundhed, kemiteknik og økonomisk analyse.

 • Vil substitution øge værdien af dit produkt? Virksomheder kan tjene penge på at substituere problematiske kemikalier i produkt og produktion.
  Du kan fx reducere dit ressourceforbrug, nå nye markeder og tilbyde nye ydelser.
  Få inspiration og se eksempler

 • Kan du fortsætte med at bruge
  de stoffer du bruger i dag?
  EU’s kemikalielovgivning har som mål at få udfaset problematiske stoffer.
  Det kan medføre at du fremover ikke kan bruge et problematisk stof uden
  særlig tilladelse fra ECHA.
  Et problematisk stof kan fx være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende.

 • Produkter og materialer Viden om produkters og materialers sammensætning er første skridt i en substitutionsproces

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der vil begrænse brugen af skadelige kemikalier i produkter

 • Indeholder dit produkt kemiske stoffer, der kan være problematiske for miljø eller mennesker?

 • Mangler du hjælp til at finde og skifte til et alternativ?

 • Hvad betyder et skift for din produktion og hvilken værdi kan det have?

 

Kontakt os om virksomhedsprojekter

Virksomheder kan gennem partnerskabet søge støtte til innovative udviklingsaktiviteter med henblik på reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Har du en problemstilling, som du mener, kunne danne grundlag for et udviklingsprojekt?

Det er desværre ikke længere muligt, at søge midler under KiK
 

Meld dig som ekspert

Er du ekspert eller vidende i området, kan du tilmelde dig vores crowdsourcing panel.

Tilmeld dig
 

Nyhedsbrev